خطای داستان

“ما داستان های مختلفی را امتحان میکنیم،همانطور که لباس های مختلفی را امتحان میکنیم.” این جمله از ماکس فریش رمان نویس مشهور سوئیسی است و نشان میدهد ما چقدر علاقه با داستان سرایی داریم و چطور ممکن است دچار خطای داستان شویم .
یکی از روش های رایج تبلیغات Storytelling است و استفاده صحیح از این تکنیک بسیار اثر بخش می باشد که یکی از بهترین نمونه های آن توسط گوگل در سال ۲۰۱۰ اجرا شده که در استوری من قابل مشاهده هست.

Category
Marketing