Archive

مدرک یا مهارت کدام بهتر است؟ مدرک و مهارت دواصل اساسی در موفقیت شغلی است و مکمل همدیگر هستن و همپوشانی آنها باعث افزایش بهره وری و کارایی می شود پس اگر مدرک و مهارت داشته باشید هیچ وقت نگران آینده شغلی نخواهید بود...

طبق یک تحقیق منتشر شده از هری ریس استاد دانشگاه راچستر در رابطه با نقش اتفاق های مثبت در روابط انسانی، شکل گیری روابط انسانی از قبیل دوستی، رابطه عاطفی و...

"ما داستان های مختلفی را امتحان میکنیم،همانطور که لباس های مختلفی را امتحان میکنیم." این جمله از ماکس فریش رمان نویس مشهور سوئیسی است و نشان میدهد ما چقدر علاقه با داستان سرایی داریم و چطور ممکن است دچار خطای داستان شویم . یکی از روش...

این که میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو خطای دنباله روی را ایجاد میکند و برای دنبال شونده و دنبال کننده ممکن است فاجعه ایجاد کند پس همیشه عقیده خود را بیان کنیم ولی اصرار به پذیرش نداشته باشیم که این نیز ما...

تصور پیامدهای جذاب و پرزرق و برق برای مغز ما آسان تر از تصور وقایع پیش پا افتاده است ما دراماتیک فکر میکنیم نه کمی. میدانیم فرمول بلک شولز در قیمت گذاری سهام اشتباه هست ولی بازهم از آن استفاده میکنیم، آواز فرانک سیناترا در قطعه...

اثر کنکورد یا خطای هزینه هدر رفته! واقعا خطای مرسومی که همه ما انجام میدهیم و باید ازش پرهیز کنیم چون نتیجه اش هزینه بیشتر هست ....

بنابراین، به جای از کوره در رفتن برای یک تصمیم اشتباه، یا تحسین خودمون به خاطر تصمیمی که ممکن است فقط به شکلی تصادفی به موفقیت منجر شده باشد، به خاطر بیاوریم آنچه را انجام دادیم برای چه انتخاب کردیم . نتیجه خوب لازم هست ولی...