خوش خبر باشید

طبق یک تحقیق منتشر شده از هری ریس استاد دانشگاه راچستر در رابطه با نقش اتفاق های مثبت در روابط انسانی، شکل گیری روابط انسانی از قبیل دوستی، رابطه عاطفی و… بیشتر در جهت به اشتراک گذاری لحظه های شیرین و لذت بردن است تا داشتن همراه در لحظات سخت و دشوار.
یکی از ویژگی ها در روابط انسانی “وابستگی شناختی” است یعنی پیوند دادن صفات و ویژگی های دیگری در خود و دیگری را جزئی از خود دانستن در این حالت موفقیت دوست با موفقیت شما برابر است. در اشل بزرگتر شما از موفقیت تیم مورد علاقه خود تا همان اندازه خوشحال خواهید شد که بازیکنان تیم می شوند.
حال تلاش برای بیشترین بهره از اتفاقات مثبت را “سرمایه سازی” می نامند.
افراد تلاش میکنند با به اشتراک گذاری خبرهای خوب سرمایه اجتماعی کسب کنند.
اگر شما بتوانید در مسیر مدیریت خبرهای خوب را به درستی با همکاران خود به اشتراک بگذارید هم آنان را در شادی و لذت این موفقیت ها سهیم کردید و هم برای خود سرمایه اجتماعی نزد آنان به وجود آوردید.

Category
Marketing