محمدعلی محتشمی زاده متخصص حوزه کسب و کار درباره من m

متخصص توسعه کسب و کار در صنعت فروش و خدمات پس از فروش، فروشگاه های آنلاین و marketplace.

دارای مهارت در فنون مذاکره، طراحی مدل کسب و کار، مدیریت اجرایی، ایجاد واحد های فروش و مارکتینگ، سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و بورس

دانش آموخته در حوزه مدیریت حرفه ای کسب و کار